Ytbehandlingskonferens i Bergen i höst

Foto: Kulturoperatørene AS

Overflate är en konferens inom korrosionsskydd som kommer att genomföras den 14–15 november 2023 i Grieghallen i Bergen. Konferensen har normalt cirka 300 besökare, ett 30-tal utställare och över 40 föredrag om aktuella ämnen inom i första hand korrosion och korrosionsskydd. 

Arrangör är Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen, (NKF Bergen), en förening som har som mål att skapa intresse och engagemang inom området korrosion och korrosionsskydd samt bidra till kunskapsutbyte, erfarenhetsöverföring och nätverksbyggande för alla aktörer inom området.