Ytskyddsakademiens distansutbildningar snart igång

Ytskyddsakademien har tagit fram ett omfattande paket av distansutbildningar och nu är lanseringen nära. Under namnet Kunskapslyftet Ytskydd har man tagit fram utbildningar som innefattar 94 olika kunskapsområden inom betong och metall samt 19 branschrelaterade kunskapsområden.

Utbildningarna är uppdelade i två spår, renovering och ytskydd av metall respektive betong. Metallspåret innehåller 50 olika kunskapsområden och inom betong är det nästan lika många. Varje utbildningsområde kommer att bestå av cirka 50 olika delar á 1–2 timmar. Deltagarna kan välja ut de delområden som är mest intressanta eller där det finns störst behov av att utveckla kompetensen.

– Föredragshållarna presenterar neutralt de teknologier och arbetssätt som de har nödvändig spetskompetens i. De kommer bland annat att delge kunskap gällande lämpliga användningsområden och begränsningar, informerar Tommy Thörn, Ytskyddsakademien.

Lämpliga deltagare är beställare, konsulter och entreprenörer som vill öka sin kunskap gällande renovering och ytskydd av betong och metall. Men kunskapsbehovet är stort även bland andra målgrupper enligt arrangören.

– 50 kompetenta personer har arbetat fram den mest genomarbetade och grundliga distansutbildning någonsin i Sverige gällande helheten i inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar och konstruktioner i betong och metall, berättar Tommy.

Kurt Fredrikson, en av medlemmarna i Ytskyddsakademin och föreläsare i flera av utbildningarna berättar mer om deras verksamhet:

– Ytskyddsakademien har fler än 100 kunniga och erfarna medlemmar, som tillsammans ser till att rätt kompetens sprids i branschen. Utbildningarna vi bedriver sker i lokal men nu även på distans, vilket är i hög grad nödvändigt i nuvarande pandemitider. Kunskap kombinerat med erfarenhet är enda vägen mot framsteg och högre kvalitet.

Kursstarterna är satta till 17 november för betong respektive 24 november för metallspåret. Läs mer om utbildningarna på ytskyddsakademien.se