Ytskyddsdagarna 26–27 april

Ytskyddsakademien har genomfört en mängd kunskapsförmedlingar på distans under den tid som pandemin begränsade oss alla från att träffas ansikte mot ansikte.

Distansutbildningarna har haft över 500 innovativa personer som vill öka sin kunskap gällande inspektion, tillståndsbedömning, åtgärdsplan, renovering, ytskydd och förstärkning av utrustningar samt konstruktioner i betong och metall.

Dessa digitala kunskapsförmedlingar har bekräftat för Ytskyddsakademien att det finns ett stort behov av kunskaper gällande ytskydd över hela Sverige och då bland annat hos beställare, konsulter och entreprenörer.

Inget slår möten ansikte mot ansikte och äntligen får vi återigen möjlighet att träffas och lyssna på kunniga personer samt diskutera utmaningar med de rätta personerna.

Ytskyddsdagarna arrangeras för elfte gången i år 26–27 april och denna konferens är den största i sitt slag i Norden. Återigen har vi lyckats att engagera över 50 kunniga personer som vill kunskapsförmedla upp till 40 års erfarenhet gällande betong, metall och trä.

Tribologi/Smörjteknik hade en egen agenda för första gången 2020 och responsen gjorde att Tribologi återigen kommer att informera om hur det är möjligt att öka livslängden på utrustningar genom Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID.

Nytt för i år är att det kommer att finnas en egen agenda för Trä där personer med spetskompetens kommer att kunskapsförmedla viktiga saker gällande Trä.

Ingen har säkerligen missat att vi alla måste hjälpas åt för att minska CO2-utsläppen. Tillverkningen av ett ton cement ger 900 kg CO2 och ett ton stål ger 1,6 ton CO2.

Detta innebär att det gäller att öka livslängden på så många befintliga utrustningar och konstruktioner i betong, metall och trä som möjligt och denna kunskap förmedlas på Ytskyddsdagarna.

De som är intresserade av att minska miljöpåverkan och samtidigt spara pengar genom Rätt Teknologi på Rätt Plats på Rätt Sätt i TID skall anmäla sig till Ytskyddsdagarna 26–27 april 2022.

Text & Foto: Ytskyddsakademien

Texten publiceras i samarbete med Ytskyddsakademien, läs mer om Ytskyddsdagarna på ytskydd.com eller läs pdf-broschyren nedan.