Zink med lågt klimatavtryck

Foto:  Stefan Berg/Boliden

Boliden har inlett försäljning av zink med lågt klimatavtryck. Den nya produkten medför mindre än 1 ton utsläpp av koldioxid per ton zink, jämfört med branschgenomsnittet på̊ 2,5 ton. 18 procent av Bolidens zinkproduktion omfattas. Det främsta användningsområdet för zink är varmförzinkning av stålkonstruktioner vilket skyddar mot rost och förlänger konstruktionernas livslängd. Boliden är Europas största gruvproducent inom zink och tredje störst inom smältverksproduktion. 

– Intresset för metaller med låg klimatpåverkan är mycket högt. Nu inkluderar vi zink i denna produktportfölj vilket visar att även vår produktion av denna metall håller yttersta nivå ur klimathänseende. Dessutom pågår investeringar i ökad produktion så att mer metall med hög klimatprestanda kommer till marknaden, säger Daniel Peltonen, direktör, affärsområde Smältverk, Boliden. 

De första kunderna med signerat avtal för zink med lågt klimatavtryck är Zinkpower och EverZinc. Leveranser av zink med lägre än 1 ton koldioxid per ton zink inleds under februari 2022. Parallellt med att försäljning av zink med låg klimatpåverkan inleds, erbjuds även en produkt från återvunnen zink. Denna zink har dock väsentligt högre klimatpåverkan till följd av att merparten härrör från en restprodukt från stålproduktion samt tillgänglig återvinningsteknik. Utsläppsberäkningarna inkluderar utsläpp utmed hela värdekedjan fram till kund enligt Scope 1, 2 och 3 GHG Protocol Product Life Cycle samt följer standard ISO 14064-3. 

Under 2021 presenterade Boliden motsvarande produkter inom koppar vilket har tagits emot väl av marknaden. För koppar är gränsvärdet 1,5 ton koldioxid per ton koppar, jämfört med globalt genomsnitt på̊ omkring 4 ton koldioxid.