Zinkproduktionen i Boliden Tara delvis återupptagen

Boliden Tara

Boliden meddelade den 24 november att produktionen i Taragruvan på Irland stoppades på grund av förhöjt vattenflöde till gruvan. Problemet uppstod i samband med pilotborrning av ett ventilationsschakt till prospekteringsorten för Tara Deep och produktionen stängdes av säkerhetsskäl. Inflödet av vatten stoppades efter framgångsrika insatser och produktionen har nu delvis återupptagits. Efterhand kommer produktionen att ökas i takt med att fler produktionsområden kan iordningsställas.

Boliden har uppskattat att påverkan på rörelseresultatet på affärsområdet Gruvor i fjärde kvartalet 2021 blir cirka 250 miljoner kronor. I beloppet ingår kostnader för att stoppa vatteninflödet och återställa kritisk gruvinfrastruktur, nedskrivningar av förstörda tillgångar samt intäktsbortfall från minskad produktion. Produktionen kommer även att påverkas under det första halvåret 2022. Exakt hur mycket är ännu för tidigt att uppskatta. Full tillgång till Tara Deep-orten för ytterligare prospektering kommer först under andra halvåret 2022.