Effektiv lackering – rekordstort intresse för temadag

Bildspel från arrangemanget ovan.

I slutet av maj arrangerade företagen HangOn, Gema och Hansen-Icoma en temadag tillsammans med branschföreningen Nordic Coating Association. Platsen för tillställningen var HangOns moderna lokaler i Hillerstorp och 109 personer deltog.

Green effect och smarta hängningslösningar

HangOn har blivit det marknadsledande företaget i världen inom fixturering och lösningar för upphängning av gods. Man har även ett batteri av lösningar för maskering innan lackering. Än mer imponerande är att man även tagit på sig ledartröjan i ämnet hållbarhet och hur vi i ytbehandlingsbranschen kan bidra till begränsandet av växthusgaser. HangOn Green effect kallas konceptet som de tagit fram och generöst delar med sig av till hela branschen via föredrag och sin hemsida.

Andreas Orre från HangOn, som ligger bakom många av tankarna, presenterade konceptet på ett pedagogiskt sätt. HangOn utgår från själva ytbehandlingsanläggningen och hur olika energislag påverkar miljön eller utsläppet av växthusgaser, uttryckt i CO2-ekvivalenter. Syftet är att utnyttja smart hängningsteknik för att få ut mer gods per tidsenhet. Andreas visade att man därigenom skulle kunna minska klimatavtrycket med upp till 82 procent för ett specifikt fall. Det som borde göra det extra intressant för alla lackerande företag är att den tillhörande kostnadsbesparingen beräknas till 78 procent jämfört med konventionell hängningsteknik.

Petter och Jakob Törefors är två av bröderna som numera driver det gamla familjeföretaget och tillsammans bjöd de på en underhållande show i hängningsteknik. De presenterade också en flora av smarta lösningar för att hänga gods.

Smart appliceringsteknik

Det schweiziska företaget Gema har blivit ledande i elektrostatisk pulverlackering och på senare tid har innovationer och förbättringar presenterats i en allt stridare ström. Försäljningschefen Thomas Benzer berättade att man satsar cirka fem procent av omsättningen på R&D. Gema representeras i Norden av Hansen-Icoma där Calle Wittbäck är frontfigur och han gav oss några prov på de senaste innovationerna. Speciellt intressant var hans presentation om tekniken kring transporten av pulver. Den tekniska lösningen har gått från oprecisa venturisystem till dagens pumplösningar som både är mer exakta och mindre underhållskrävande. Gema har precis lanserat sin uppgraderade pump som är ännu enklare att sköta, vilken rönte stort intresse. Calle presenterade också ett nytt smart system för produktionsuppföljning, Gema Connect. Daniel Gmeiner från Gema och Tony Andersson från Hansen-Icoma avslutade sessionen med att berätta om det viktiga med ”after sales” och hur deras lösning ser ut.

På eftermiddagen blev vi uppdelade i mindre grupper och fick vid en rundvandring ännu mer information om HangOns produktion och produkter. Vi fick även ”klämma och känna” på den nya pulverpumpen och en vidareutvecklad pulverpistol från Gema.

Avslutningsvis vill jag som ordförande för NCA rikta ett stort tack till alla inblandade som gjorde denna dag så lyckad.

Text: Stefan Hjort, ordförande NCA, Foto: HangOn