Forskningsprojekt om väteförsprödning

Väteförsprödning är ett problem som kontinuerligt måste övervägas vid utveckling av nya material, nya konstruktioner med höghållfasta material och i nya applikationer. Projektet ”Utveckling av verktygslåda...

Självrengörande aluminium

Ett team från Technische Universität Dresden och Fraunhofer IWS har visat att man med hjälp av laser kan skapa en vattenavvisande aluminiumyta. De vetenskapliga bevisen...

Trender för fordonskulörer

BASF har för tionde gången presenterat sin syn på kommande trender när det gäller kulör för fordon. Tanken är att det ska tjäna som inspiration...

Höga ökningar av arbetskraftskostnaderna

Den svenska ökningstakten för arbetskraftskostnaderna fortsätter trendmässigt att vara högre än i viktiga konkurrentländer. Den var mer än en procentenhet högre än i Västeuropa och...

Forum om titandioxid

Från och med den 1 oktober 2021 klassificeras titandioxidpulver som potentiellt cancerframkallande vid inandning. Det berör primärt de som arbetar med framställning av titandioxid eller...

Ny generation instrument för väderprovning

Nu kommer fjärde generationen av Q-Labs instrument för accelererad väderprovning: QUV med UV-lysrör och kondenserande fuktighet och vattenspray samt Q-SUN xenonskåp för att reproducera skador...

Sparar på tryckluft

Det tyska familjeföretaget Boge lanserar ett energisparsystem för tryckluftsinstallationer. BOGE-läckagestopp BLS monteras i tryckluftsuttaget på mottagaren och är programmerad att öppna i början av ett...

Podcast om lackering

Nyligen gjorde BesserLackieren sin sjunde podcast om lackering tillgänglig. Den behandlar lackeringsfel och hur man kan undvika dem. De tidigare sex avsnitten behandlar ämnen så...

DeburringExpo 2021

Förberedelserna har börjat inför det fjärde genomförandet av mässan DeburringExpo. Den 12 oktober 2021 slår portarna i Karlruhes mässhallar upp för det tre dagar långa...

PaintExpo får ny partner

Att årets PaintExpo blev inställd, världens ledande mässa för industriell målningsteknik, drabbade arrangören så hårt att mässan enligt deras egna uttalanden inte kan fortsätta utan...

Modern och effektiv miljöprövning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och...