SurTec förvärvar Italtecnos kemi

SurTec har nyligen förvärvat Italtecnos kemiverksamhet. Italtecno är baserat i Modena i Italien och arbetar både med utrustning, anläggningar och kemiska processer för ytbehandling av…

Fingeravtryck från vätskor

Det finska företaget Collo har utvecklat teknik för att i realtid övervaka och ta ”fingeravtryck” på en vätska. Med hjälp av åtta olika parametrar sker…

Carlfors Bruk satsar på solenergi

I samarbete mellan Carlfors Bruk och Jönköping Energi ska en solcellspark omfattande en yta motsvarande två fotbollsplaner byggas. Anläggningen kommer att bestå av 2 050 solpaneler…

Svensk seger i mål om blykromater

Miljödepartementet har informerat om att EU-domstolen den 25 februari har meddelat dom i ett mål mellan Sverige och kommissionen, om tillstånd för användning av blykromater,…

Ny termokemisk behandlingsmetod med grafen

Ett nytt projekt kring användning av grafen har beviljats. Det gäller ”CorroNite – en ny termokemisk behandlingsmetod för ökat korrosions- och nötningsmotstånd”.  Syftet med projektet…

Hempel köper färgföretag

Hempel har nyligen tillkännagett att de tecknat avtal om att förvärva Wattyl, en ledande tillverkare av färg i Australien och Nya Zealand. Bolaget har en…

Bristle Blaster i nya varianter

Bristle Blaster är ett handhållet elverkyg med vilket man skapar en blästerlik yta, liknande sandblästring. Den patenterade teknologin tar effektivt bort korrosion och beläggningar med…

Nordson lanserar virtuellt showroom

Nordson Industrial Coating Systems erbjuder pulverlackerare ett virtuellt showroom online som ett nytt sätt att uppleva pulverlackeringsprodukter. Nordson introducerade nyligen en ny möjlighet för pulverlackerare…

Göteborgs landmärke målas om

Eriksbergskranen, som är ett av Göteborgs mer kända landmärken, ska under året genomgå ett större underhållsarbete med start våren 2021. Senast bockkranen sågs över och…

ABB erhåller indisk stororder

Ola, ett av de ledande mobilitetsföretagen i världen, har nyligen valt ABB som en av sina centrala partners för robot- och automationslösningar till sin nya…

Standardisering av nanomaterial på gång

Ett projekt, som ska utveckla metoder för att implementera standardisering på nanoteknik-området, har nyligen startats. Projektet drivs gemensamt av Chalmers Industriteknik, RISE Bioekonomi och hälsa…