EU-strategi behövs för att fasa ut förbränningsmotorer

Foto: Freepik

En europeisk övergångsstrategi behövs för att hjälpa till att fasa ut traditionellt drivna förbränningsmotorer, sade europeiska regionkommittén i ett yttrande som antogs den 11 oktober. Strategin bör fokusera på att utveckla ny grön och digital teknik, omskolning av arbetskraften och stödja de mest påverkade regionerna.

Fordonsindustrin står för mer än 7 % av EU:s BNP och sysselsätter för närvarande – direkt eller indirekt – mer än 14 miljoner européer, vilket motsvarar 6,1 % av den totala sysselsättningen i EU. En utfasning av nya bilar med förbränningsmotorer till år 2035 kommer att ha en betydande inverkan på de fordonsindustrin och på arbetare inom fordonssektorn. 

Behovet av att alla intressenter involveras betonades också, inklusive offentlig-privata partnerskap, och att EU använder sina medel för att främja samarbete mellan industri, små och medelstora företag och forsknings- och utbildningsinstitutioner. Lokala och regionala myndigheter spelar en nyckelroll i att stödja bilindustrins övergång till ny teknik och en hållbar framtid genom att tillhandahålla finansiering, infrastruktur, utbildning och andra resurser.