Dupont investerar i Europa

Bild: Scott Graham/Unsplash

DuPont Mobility & Materials investerar 5 miljoner dollar i kapital och driftsresurser vid sina tillverkningsanläggningar i Tyskland och Schweiz för att öka kapaciteten för sina högpresterande billim. Investeringen kommer att öka kapaciteten för att stödja den växande efterfrågan på avancerade mobilitetslösningar för fordonselektrifiering. Ny utrustning har levererats och installerats som ökar tillverkningskapaciteten och påskyndar leveransen av produktprover till kunderna.

– Eftersom vi ser en fortsatt återhämtning av den globala fordonsmarknaden samarbetar vi nära med våra kunder i Europa för att leverera innovativa avancerade mobilitetslösningar för att möta deras affärsbehov. Denna investering förstärker vårt åtagande att öka kapaciteten och påskynda tillväxten i hybrid- och helelektriska fordon, säger Tina Wu, vice vd och General Manager, Advanced Solutions, DuPont Mobility & Materials.