Envotherm i konkurs

Danska Jern-Maskinindustrien har rapporterat att den danska tillverkaren av indunstare Envotherm, som tidigare i år mottog utmärkelsen Dansk Industrins Initiativ, sedan den 30 november har försatts i konkurs. Konkursförvaltare är Jens Höjmark, som nu ska sälja verksamheten. Enligt Jern-Maskinindustrien är intresset stort för företaget och många tänkbara köpare har hört av sig. Konkursförvaltaren påpekar att rening och återanvändning av spillvatten är ett aktuellt område och att företaget har ett mycket effektivt system. Ambitionen är att hitta en köpare som tar över alla rättigheter, namn, patent, färdiga produkter, lager, produktionsutrustning och att så många som möjligt av de nuvarande 10 – 12 anställda ska få fortsatt anställning. Envotherm har drabbats hårt av den pågående pandemin och då i första hand av reserestriktionerna eftersom de flesta kunderna finns utomlands. Det har gjort det mycket svårt att driva verksamheten på ett effektivt sätt.