Svenska kraftnät startar nytt jätteprojekt

Svenska kraftnäts styrelse har nu fattat beslut om att starta myndighetens enskilt största ledningsbyggnadsprojekt någonsin, med en beräknad kostnad på över 16 miljarder.

− Det är en jättesatsning. Vi ska bygga ut och modernisera stamnätet för el på den cirka 46 mil långa sträckan från Midskog utanför Östersund till Borgvik en bit från Karlstad, säger Izabell Grefberg, projektledare, Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Svenska kraftnät befinner sig mitt uppe i en historisk utbyggnad och modernisering av det svenska stamnätet för el. När affärsverkets styrelse nu givit grönt ljus till projektet, som kallas Karlstadsbenet, startar Svenska kraftnäts största enskilda projekt någonsin. Det motsvarar 13 procent av Svenska kraftnäts totala utbyggnad av stamnätet de närmaste 20 åren. Två nya 400 kilovoltledningar samt två nya stamnätsstationer ska uppföras. Den gamla ledningen, som passerar genom 15 kommuner, ska rivas då den snart uppnår sin tekniska livslängd.

Karlstadbenet är en förutsättning för att etablera ett långsiktigt robust och flexibelt elnät som effektivt kan hantera och anpassas efter förändrade behov. Det möter det framtida kapacitetsbehovet i västra Sverige och möjliggör anslutning av fossilfri elproduktion längs med ledningen. Möjligheterna att överföra el mellan elområde 2 och 3 kommer att öka. Planen är att det ska vara klart att driftsättas 2035 vilket är en tidigareläggning med två år jämfört med den tidigare målsättningen. Det brådskar och Svenska kraftnät har också nominerat projektet till Energimarknadsinspektionens arbete med att korta ledtider för elnätsutbyggnad.