Teknos donerar till Ukraina

Teknos är, precis som många andra, rörda och ledsna över kriget i Ukraina. För att ge stöd och lättnad donerar Teknos 50 000 euro till krigets offer. Donationen syftar till att ge medicin och andra humanitära förnödenheter till det ukrainska folket. För närvarande finns det ett enormt behov av medicin, mat och andra förnödenheter i Ukraina eftersom leveranskedjorna har störts och många butiker och apotek är stängda. Hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, flyr kriget med få eller inga personliga tillhörigheter.

– Situationen i Ukraina finns ständigt i Teknos-familjens sinnen och hjärtan. Jag hoppas att vår donation på något litet sätt kan bidra till att lindra svårigheterna för familjerna i området, säger vd och ägare Paula Salastie, Teknos Group Oy.

Paula Salastie, koncernchef Teknos Group

Donationen görs genom familjeföretagsnätverket som Teknos är en del av. Ernst Prost-stiftelsen, som verkar i Polen och Tyskland, samordnar med lokala partners för att säkerställa att hjälpen används på bästa sätt.

Utöver donationen väljer även Teknos att tills vidare avbryta sin verksamhet i Ryssland, för att visa solidaritet med Ukraina.

– Vi fortsätter att följa situationen noggrant och är redo att reagera och agera på alla möjliga sätt för att hålla våra medarbetare säkra och stödja åtgärder för fred och hjälp för de behövande, säger Paula Salastie.