Teknos får guldmedalj

Teknos har tilldelats EcoVadis guldmedalj för sitt hållbarhetsarbete under 2021. Det innebär att de är bland de fem procent bästa av de 90 000 företag som är rankade av organisationen.

Över 90 000 företag från fler än 160 länder har utvärderats på EcoVadis plattform där företag bedöms utifrån fyra kategorier: Miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Teknos presterade bäst i miljödelen med en poäng på 80/100 och nådde en bra nivå även inom de övriga kategorierna.

– Hållbarhet är en hörnsten i Teknos strategi, och företaget strävar efter att vara den mest hållbara leverantören i färgbranschen. Under de senaste åren har Teknos investerat kraftigt i att utveckla sina hållbarhetsmetoder. EcoVadis guldmedalj är en bekräftelse på detta engagemang. Att kunna förbättras från brons till guldnivå inom bara några år är ett betydande steg framåt och visar att vår riktning är rätt. Samtidigt kommer detta erkännande också att inspirera oss att sikta ännu högre, säger Paula Salastie, vd och ägare av Teknos Group.

I sitt hållbarhetsprogram kommer Teknos även fortsättningsvis att fokusera på att mildra klimatpåverkan, säkerställa säkerhet och välbefinnande för sin personal och andra intressenter samt hitta hållbara lösningar för att tackla råvarubrist, inte bara vid upphandling utan också med livscykeltänkande. Deltagande i EcoVadis möjliggör också transparens för hela värdekedjan eftersom det gör det möjligt för Teknos kunder att övervaka Teknos hållbarhetsprestanda och hantera hållbarhetsrisker.