3D-printad elektroplåt

Ett projekt för effektiv produktion av elektroplåt för elektriska enheter har lanserats vid Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM i Dresden. Syftet är att producera tunn elektroplåt med hjälp av metallisk 3D-screentryckning.

Det är möjligt att öka verkningsgraden på elmotorer genom att minska oönskade virvelströmmar som uppstår under energiomvandling. Virvelströmmar är förluster som gör att maskinen värms upp och som därför måste avledas. Dessa förluster kan reduceras avsevärt genom att minska tjockleken på elektroplåten som används för att tillverka de järnkärnor som ingår i en elmotor. Elektroplåt tillverkas vanligtvis i komplexa flerstegsformnings- och värmebehandlingsprocesser och bearbetas sedan till rotor- eller statorlamineringar. På grund av valsnings- och stansprocesstegen är den minsta tjockleken som ska bearbetas begränsad och är mellan 0,2 och 0,65 mm som standard. Detta gör att virvelströmsförlusterna inte kan reduceras ytterligare. Dessutom blir upptill 50 % av materialet skrot i samband med utstansning av plåtarna som ska bilda järnkärnorna.

I projektet ”EffiBlech” tas utmaningar i alla delprocesser av tunnare plåttillverkning upp. Hantering och isolering i plåtstapeln optimeras också och ett inspektionssystem utvecklas för att säkerställa hög kvalitet vid förserietillverkning.