DeburringExpo 2021

Förberedelserna har börjat inför det fjärde genomförandet av mässan DeburringExpo. Den 12 oktober 2021 slår portarna i Karlruhes mässhallar upp för det tre dagar långa eventet med fokus på avgradningsteknik och precisionsytbehandling. Efter senaste mässan var 97 % av utställarna nöjda, mycket tack vara den höga nivån på besökare. Hela 94 % av dem var experter som var involverade operativt i investeringsbeslut. Industrins ökande krav på ytor inom de flesta industrisektorer bidrar till det ökande intresset för mässan.