Fingeravtryck från vätskor

Bild: Pixabay

Det finska företaget Collo har utvecklat teknik för att i realtid övervaka och ta ”fingeravtryck” på en vätska. Med hjälp av åtta olika parametrar sker övervakning kontinuerligt och det går direkt att avläsa om förändringar sker under processen och om korrigeringar är nödvändiga. Till skillnad från konventionell mätning kombineras de olika mätvärdena och bearbetas med framtagna algoritmer. Företaget uppger att analysatorn kräver minimalt med underhåll och att sensorn inte är känslig för smuts och inte behöver rengöras. Tekniken kan användas både för dricksvatten och spillvatten. Andra exempel är bryggeri där fasta ämnen blandas i vätska följt av flera steg som ska styras för att få en jämn kvalitet. Nu är det möjligt att mäta dessa