Parts Finishing – en ny mässa

Foto: iStock/kynny

En ny mässa, med fokus på avgradning, rengöring av komponenter och ytbehandling, kommer att genomföras den 13–14 november 2024 i Karlsruhe, Tyskland. Allt från fristående processer till komplexa produktionslinjer kommer att behandlas.

– De ökande kraven inom industrin leder till ett stadigt växande behov av information och kunskap i tillverkande företag. Tekniska mässor spelar en viktig roll i detta avseende. Inriktningen för respektive utställningar har dock ofta begränsats i hög grad till enskilda produktionssteg, vilket innebär att det krävs flera mässbesök för att få heltäckande information, något som blir allt svårare i tider av personalbrist och kostnadseffektivitet, säger Hartmut Herdin, vd för mässarrangören fairXperts GmbH & Co. KG.

Parts Finishing har utvecklats speciellt för att erbjuda en plattform till leverantörer och användare av lösningar för avgradning, komponentrengöring och ytbehandling.