Starkare än grafen

Sedan det tvådimensionella materialet borofen för första gången framställdes 2015 har forskningsaktiviteterna snabbt ökat. Materialet har likheter med grafen men är starkare och mer flexibelt. Det finns goda förutsättningar att borofen kan bidra till positiva egenskaper inom bland annat energisektorn. I en artikel redogör Zhi-Qiang Wang vid Xiamen-universitetet i Kina och hans kolleger för olika egenskaper hos borofen och hur de kan användas. Intressanta områden är batterier, sensorer och lagring av väte.