Diplomkurs i färg och lack

Färg är tekniskt sätt en komplicerad kemisk produkt. För att förstå reklamationer och färgproblem är det viktigt att ha god kunskap om färgens minsta beståndsdelar och hur de interagerar i ett makroperspektiv. Denna utbildning följer därför en logisk ordning där kursen börjar med att förklara färgens uppbyggnad och tillverkning, till att vidare djupdyka i analyser och kvalitetsgranskning. Fortsättningsvis diskuteras appliceringsmetoder, olika underlag samt reklamationshantering. Kursen avslutas sedan med en heldag om regulatoriska nödvändigheter. Kursen vänder sig till personal inom färgbranschen som till exempel arbetar med formulering och med forskning och utveckling. Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över diplomkursen från STF Ingenjörsutbildning. Efter en total uppdatering ges den nu för första gången i ny tappning. Arrangör är KTF Utbildning.