Temavecka för grafen i höst

BMW Welt. Foto: BMW

Den 5–9 september genomförs Graphene Week 2022 på BMW Welt i München, denna gång i form av en fysisk sammankomst för första gången på två år. Eventet kommer att samla de senaste rönen inom grafen och liknande material. Även nyheter kring olika produkter där grafen tillämpats kommer att tas upp. Utöver föreläsningar kommer också en utställning att genomföras. Huvudtalare är Andre Geim från The University of Manchester, Storbritannien och Kin Chung Fong från Harvard University / Raytheon BBN Technologies, USA.

Arrangör är Graphene Flagship som är en del av EU:s största forskningsinitiativ. Med en budget på tio miljarder svenska kronor utgör projektet en ny form för en gemensam, samordnad insats.