Ny ytbehandling för rening av vatten

Foto: Pixabay

I Progress in Organic Coatings, april 2022, beskrivs en ny ytbehandling som med hjälp av UV-strålar kan bryta ner vattenlösliga föroreningar. Det är känt att superhydrofoba ytor med reversibel omkopplingsbar vätbarhet har stort användningsvärde vid rening av oljigt avloppsvatten. Emellertid begränsas utvecklingen av omkopplingsbara vätbarhetsytor av komplexiteten i tillverkningsprocessen och den överdrivna användningen av miljöfarliga lösningsmedel. Den nya produkten tillverkades genom en helt vattenbaserad metod genom att spruta en vattensuspension bestående av modifierade nanopartiklar av titandioxid och cellulosa.

Skiktet har god vidhäftning mot olika underlag och är mekaniskt och kemiskt stabilt, samt har god beständighet mot tuffa miljöer såsom olika organiska lösningsmedel, starkt korrosiva miljöer och extrema temperaturer. Skiktet kan växlas mellan att ha superhydrofobicitet (160 °C) och superhydrofilicitet under UV-bestrålning och värmebehandling. Belagt bomullstyg kan separera olika blandningar och emulsioner av vatten och olja med en hög effektivitet. På grund av de fotokatalytiska egenskaperna hos titandioxid kan lösliga föroreningar i vatten brytas ner under UV-bestrålning. Forskarna påpekar att deras studie är en grön industriell väg för att designa ett enkelt, omkopplingsbart vätbarhetsskikt, som förväntas bidra till en storskalig industriell produktion och tillämpning av funktionella smarta ytor.