Ny ägare till Dalazink

Dalazink AB i Smedjebacken får nya ägare. I december förra året försattes Dalazink i konkurs men verksamheten drevs vidare av konkursförvaltaren. Det är nu klart att Hans Sundqvist tar över ägarskapet genom holdingbolaget Bamek AB. FeRex som ägs av Bamek är Dalazinks största kund och det kan vara ett sätt att säkra tillgång till varmförzinkning på nära håll. Hans Sundqvist

är dessutom inte ny som ägare av bolaget. Under ett par år ingick Dalazink och Ferex i samma koncern. Verksamheten vid Dalazink, som vid senaste bokslutet omsatte drygt 25 miljoner kronor, kommer att i den nya skepnaden att starta upp i mindre omfattning men målet är att skala upp volymerna.