Ytbehandling av toaletter kan spara vatten

Wong Laboratory for Nature Inspired Engineering vid Pennsylvania State University använder, precis som namnet säger, naturen som inspirationskälla för sin forskning. Det kan vara lotusbladens självrengörande förmåga, geckoödlors förmåga att justera vidhäftningsförmågan hos fötterna eller avsaltning hos mangrove. Ett resultat av detta tänkande är en ny beläggning för toalettstolar. Över 140 miljarder liter rent vatten används globalt varje dag för toalettsköljning. Laboratoriet har tagit fram en beläggning som medför att förbrukning av vatten kan minskas med 90 % jämfört med obehandlade ytor. Beläggningen ger en yta som är extremt avvisande mot vätskor, bakterier och avföring och den läggs på i två steg. Först ett mycket tunt skikt med en polymer som när den torkar bildar mycket tunna strån. Därefter ett skikt som fungerar som smörjmedel. Ett brett införande skulle ge ett avsevärt bidrag till en hållbar vattenanvändning.

BILD: CHRIS KELLER/PIXABAY