Sänkta underhållskostnader

Benelux Overseas, en ägare och operatör av avancerade LPG-fartyg har tecknat ett tvåårigt avtal med Jotun för SeaStocks underhållslösning. De använda färgsystemen kommer att göra det möjligt att minska underhållskostnaderna och minska avfallet samtidigt som effektiviteten och miljöprestandan förbättras på en portfölj med femton globala handelsfartyg. Färgförbrukningen blir lägre, appliceringen kan göras effektivare och tiden mellan underhållsmålning ska kunna förlängas.

– På en konkurrensutsatt marknad söker vi alltid efter sätt att styra driftskostnaderna, samtidigt som vi erbjuder den bästa servicen och värdet till våra kunder och andra intressenter, säger Nikos Ioannou, VD för Benelux Overseas.