Självläkande skikt

Allt fler typer av självläkande organiska skikt letar sig ut på marknaden. Ett välkänt exempel är billacker som kan minska eller eliminera små repor i ytan. Nyligen publicerades en studie i Corrosions Science Volume 144, november 2018, sidorna 74 – 88 som ger en uppdaterad sammanfattning över olika självläkande mekanismer som primärt används inom korrosionsskyddande beläggningar. Man skiljer på autonoma och icke autonoma självläkande mekanismer. De autonoma läkningsmekanismerna aktiveras ofta genom inbäddning av polymeriserbara läkningsmedel eller korrosionsinhibitorer i beläggningsmatriserna. För icke-autonoma mekanismer induceras de helande effekterna av yttre värme eller ljus, vilket utlöser kemiska reaktioner eller fysiska övergångar som är nödvändiga för bindningsbildning eller molekylär kedjerörelse. Artikeln ger en bra överblick av ämnet och avslutas med en omfattande referensförteckning.