Stålprisindex rusar i höjden

Stålbyggnadsinstitutet redovisar månadsvis ett stålprisindex. Det visar en kraftig ökning av priset för stål under 2021. December 2020 var indexet 121,2 för att i september 2021 vara 172,8. Det innebär en ökning av priset med nästan 42 % på nio månader. Indexet är uppbyggt av materielgrupper som används vid stålbyggnad och är viktade i förhållande till deras relativa åtgång.