Stor potential för AI inom verkstadsindustrin

I framtidens digitaliserade verkstadsindustri kan artificiell intelligens (AI) ge effektiva flöden som sparar tid och pengar. Högskolan Väst breddar nu automationsforskningen och kopplar samman kunskap om industriella processer med expertis inom AI.

Fredik Sikström. Foto: Andreas Borg, Högskolan Väst

– Artificiell intelligens används redan i tillverkningsprocesser i flera branscher och jag tror att det finns stor potential för AI även inom verkstadsindustrin. Vårt forskarteam undersöker var och hur AI-teknologin kan göra bäst nytta vid styrning och övervakning av processer för metallbaserad tillverkning. Om några år vet vi mer, säger Fredrik Sikström, docent i produktionsteknik.

Dagens traditionella automationsprocesser är vanligtvis designade för produktion av stora volymer. För att verkstadsindustrin ska kunna ställa om till en mer digitaliserad produktion med nya hållbara tillverkningstekniker, som exempelvis additiv tillverkning, krävs att processerna är helautomatiska. Högskolan Väst undersöker om och hur produktionssystem ska kunna lösa problem på egen hand med hjälp av AI-teknik, även när oförutsägbara problem uppstår vid tillverkningen. Om till exempel en svetsfog inte blir korrekt behövs ett snabbt beslut om åtgärd; ska detaljen ska kasseras eller justeras? En rad olika idéer har testats där AI har jämförts med andra traditionella automationstekniker för att se vilken teknik som passar bäst för olika uppgifter och kravställningar.

– På Högskolan Väst driver vi världsledande forskning inom produktionsteknik och att vi nu forskar tillsammans med AI-forskare från flera lärosäten och forskningsinstitut är oerhört spännande. Två skilda forskningsvärldar lär av varandra och utvecklar nya applikationer tillsammans, berättar Fredrik.

Jämfört med den mänskliga hjärnan kan AI-tekniken hantera mycket mer data och fler dimensioner på ett problem.

– Om vi lyckas hitta rätt användning för AI och göra tekniken enkel att använda och anpassa till industrins olika behov, kan det ge företagen stora fördelar. Produktionen blir effektivare, snabbare och mer kostnadseffektiv. Framförallt försvinner monotona, farliga och icke-ergonomiska arbetsmoment, fortsätter Fredrik.

Högskolans forskning genomförs i nära samverkan med industripartner inom flera branscher runt om i Sverige. Ett pågående nationellt projekt handlar om ”processtyrning av additiv tillverkning med laser och tråd”. Ett annat EU-finansierat projekt projekt, Integradde, ska bidra till en mer holistisk automation och datahantering för additiv tillverkning.