Uppåt för Svenska Aerogel

Svenska Aerogel, som tillverkar och marknadsför det nanoporösa materialet Quartzene, informerade nyligen om två positiva utfall.

Det ena är att företaget slog försäljningsrekord vilket gjorde november till den bästa månaden någonsin. De största återkommande beställningarna gäller företag som tillverkar termiskt isolerande färg. 

En annan positiv nyhet är resultatet av ett projekt rörande semitransparant färg med brandskydd. Resultaten visar att Quartzene ger den högsta brandskyddsklassen (EuroclassB). Projektets primära resultat utgörs av ett klarlackssystem för användning inomhus, som kommer att omvandlas till ett paket bestående av riktformuleringar och anvisningar baserade på kommersiellt tillgängliga bindemedel och Quartzene som nyckelingrediens. Paketet kommer att erbjudas till tillverkare av industriella färgsystem för ytbehandling av byggprodukter, som i sin tur snabbt kan introducera färdiga och validerade produkter till sin kundbas. Den inledande hypotesprövningen inleddes 2017 och delfinansierades av Bioinnovation (Vinnova, Energimyndigheten och Formas). I projektet har Svenska Aerogel AB, Worlée-Chemie, Tyskland, Rise Research Instituts of Sweden och Linnéuniversitet deltagit.