AkzoNobel utvecklar biobaserade bindemedel

AkzoNobel har tillsammans med Dutch Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) utvecklat ett mer hållbart sätt att ta fram bindemedel. 

Illustration: George Hermens och Paco Visser, Universitetet i Groningen

Den nya processen använder biobaserade monomerer för att göra bindemedel, istället för de traditionella oljebaserade råvarorna. Det krävs bara UV-ljus, syre och förnybara råvaror. Patentansökningar har redan lämnats in för bindemedel och beläggningar gjorda med monomerer härrörande från sockerderivat isolerade från biomassa. AkzoNobel producerar redan idag många av sina egna bindemedel, men i ett försök att göra processen mer hållbar har företaget arbetat med ARC CBBC. Det mesta av denna forskning har ägt rum vid universitetet i Groningen i ett team som leds av professor i organisk kemi och Nobelprisvinnare, Ben Feringa, och doktorand, George Hermens.

– Vi har fortfarande en lång väg att gå när det gäller att utforska tekniken, men det kommer nästan säkert att definiera framtiden för våra produkter, säger Klaas Kruithof, AkzoNobels teknikchef.