AkzoNobel bygger nya labb i Nederländerna

Carla Breuer, borgmästare i Teylingen, placerar en pulverlackerad tulpan i byggnaden som kommer att bli det nya pulverteknikcentret. Övriga på bilden, från vänster: Alderman Heleen Hooij; Roger Jakeman, AkzoNobels Chief Technology Officer; David Williams, AkzoNobels Chief Innovation Officer; och Kees-Jan Starrenburg, AkzoNobels landschef för Nederländerna. Foto: AkzoNobel

AkzoNobel bygger två nya forskningslabb på anläggningen i Sassenheim, Nederländerna, för att ytterligare driva på företagets produktutveckling. Ett nytt polymerlabb har precis öppnat, vilket kommer att utveckla olika hartser för alla företagets verksamheter. Arbetet med att bygga ett nytt teknikcenter för pulverfärger, har precis påbörjats.

Den totala investeringen i Sassenheim, som är AkzoNobels största globala FoU-center, uppgår till drygt 80 miljoner kronor. Anläggningen hyser redan de största FoU-teamen i Europa för företagets Decorative Paint samt Automotive and Specialty Coatings. 

– Att skapa det nya Powder Coatings-labbet kommer att göra det möjligt för oss att utföra den grundläggande forskningen som behövs för att fortsätta innovera och föra ut mer hållbara produkter på marknaden, förklarar Roger Jakeman, AkzoNobels tekniska chef.

Det nyligen öppnade polymerlabbet, som är en del av företagets forskningsorganisation, kommer att bemannas med 15 forskare. Det kommer främst att fokusera på utvecklingen av mer hållbara polymerteknologier och nya färger för att stödja AkzoNobels ambition att halvera koldioxidutsläppen genom hela värdekedjan till 2030.