70 miljoner till fortsatt forskning om grön kemi

Forskningsprogrammet Mistra Safe Chem, som leds av IVL, arbetar för en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Nu står det klart att arbetet kan fortsätta ytterligare fyra år. Finansiären Mistra har beslutat att stödja forskningen med upp till 70 miljoner kronor.

– Detta beslut ger oss ännu bättre möjlighet att bidra till säkra och hållbara kemikalier och material, säger programchefen John Munthe på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Grön kemi är ett tänkesätt som innebär att kemiska föreningar och processer designas så att deras negativa påverkan på miljö och hälsa blir så liten som möjligt. Mistra Safe Chem arbetar för att minska exponeringen av farliga ämnen för både människor och miljö. Programmet fick medel från Mistra 2019 och startade sin första fas året efter. Efter utvärdering av en internationell expertpanel har Mistras styrelse nu beslutat att finansiera en andra fas som pågår till 2028.

Forskning samlad i en verktygslåda

I början av 2024 lanserade programmet en verktygslåda med det samlade resultatet från fyra års forskning. Där beskrivs 37 olika metoder och processer som kan användas i den fortsatta utvecklingen av nya kemikalier, material och produkter. Strax efter att Mistra SafeChem startade lanserade EU sin kemikaliestrategi. Programmet ligger väl i linje med den

strategin och specifikt arbetet som kallas Safe and Sustainable by Design (SSbD). Där har EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum utvecklat ett ramverk som ska användas för att främja utvecklingen av säkra och hållbara kemikalier och material.

Mistra SafeChem kommer i fas två att innehålla en rad aktiviteter som fokuserar på att utveckla metoder och verktyg för kemiindustrins tillämpning av SSbD i sin verksamhet.

– Arbetet med att genomföra EU:s kemikaliestrategi medför att vår forskning blir av stort intresse för industrin. Branschföreningen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, har dragit i gång arkivarbetet med en färdplan om både klimatutmaningen och EU:s kemikaliestrategi. Det tror vi kommer att leda till att intresset för vår forskning växer

och att vi får bra kännedom om kemiindustrins behov av ny kunskap och nya verktyg, säger John Munthe.

I Mistra Saf eChems konsortium ingår förutom IVL Svenska Miljöinstitutet även RISE, Stockholms universitet, KTH,Tekniska universitetet i Danmark (DTU) och Uppsala universitet samt nio industripartner: AstraZeneca, BASF, Cambrex, Engin Zyme, Merck, Nouryon, Perstorp Innovation, Ren Fuel samt Stockholm Vatten och Avfall.