Kampanj för byggplåt

Kvarteret Dockan i Göteborg, med fasad av 93 procent återvunnen
aluminium.

Branschorganisationen Svensk Byggplåt har startat en kampanj under namnet ”Extra lång hållbarhet”, som ska göra att fler får upp ögonen för den miljösmarta byggplåten. svensk Byggplåt kommer att lyfta fram byggplåtens styrkor med 100 års beständighet, 100 % återvinningsbarhet och 100 sätt att återbrukas. Det görs bland annat med ett nyutvecklat fasadsystem för återbrukade stål- och metallplåtar, svanenmärkt tak och fasad i 93 % återvunnen aluminium och i samarbete med fastighetsägare och plåtslagare blir byggnaders långa liv ännu längre.

– Vi kommer även att ta mer plats i debatter och miljösamtal. Byggplåten har mycket att bidra med i det hållbara samhällsbyggandet, säger Johan Lindström Svensk Byggpåts ordförande samt vd i Plåt & Ventföretagen.

Med kampanjen vill Svensk Byggplåt också uppmana fastighetsutvecklare, arkitekter, byggherrar och entreprenörer att våga ta nya grepp angående byggplåten. Man vill också förtydliga processer och rutiner kring återvinning. Dessutom ska man ta fram nya metoder och projekt som ökar andelen återbrukad byggplåt och minskar mängden spill.