Zinkflakes med nanopartiklar

En ny typ av zinkflakebeläggning med inbyggda mikro- och nanopartiklar undersöks för närvarande av tyska universitetet Südwestfalen Iserlohn tillsammans med Chemische Fabrik Wocklum, Hillebrand Chemicals och DOK Chemie. Projektpartnerna förväntar sig en förbättring av skiktets egenskaper och en bättre miljökompatibilitet. Zinkflakesbeläggning ger ett utmärkt korrosionsskydd, som i många år har använts för olika komponenter inom fordonsindustrin men också inom många andra branscher. Tillsats av mikro- och nanopartiklar ska ge en hårdare yta som bibehåller korrosionsskyddet även vid ökande mekaniska påfrestningar. En annan fördel är beläggningens självläkning. Tillägg av mikro- och nanopartiklar släpper ut ett ämne som kan återställa korrosionsskydd vid skador. Utöver utvecklingen av en ny zinkflakebeläggning tittar projektpartnerna också på hela industriprocessen. Det inkluderar en nanokeramisk förbehandling av produkterna som matchas med den nya zinkflakeformuleringen, en tillhörande mätmetod och ett snabbt korrosionstest. Forskningsprojektet finansieras av det tyska förbundsdepartementet för ekonomi och energi (BMWI) med cirka 200 000 euro.