Målning av Öresundsbron

Målning av Öresundsbrons stålkonstruktioner ska nu påbörjas och beräknas vara färdigt 2032. Cirka 300 000 m2ska få nytt färglager. Totalt har kostnaderna beräknats till 420 miljoner svenska kronor. Det danska målarföretaget Muehlhan har vunnit upphandlingen för de första åren av de totalt tretton år som projektet beräknas pågå.

– Vi är glada över flera starka anbud och känner oss trygga och nöjda med den stora erfarenhet och kunskap som Muehlhan besitter. Vi värdesätter också att de är vana vid offshore-arbete, vilket det här är i allra högsta grad, och de har en god plan för att hantera de speciella målarplattformar som tillverkas för att arbetet ska kunna utföras, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Avtalet sträcker sig i två år med möjlighet till förlängning i totalt två år. Fram till hösten 2021 väntas målningen av hälften av den södra sidan av stålfackverken pågå. Det omfattar sträckan mellan Peberholm och snedkablarnas början. När bron målades allra första gången, innan utplacering i sundet i slutet av 90-talet, gjordes det inomhus och på land. Nu ska målning ske under helt andra omständigheter. Järnvägens kontaktledning med hög spänning och tåg som passerar i höga hastigheter finns alldeles i närheten av målarnas arbetsplats. Väder, vind och en hög höjd ovan havet ger också mycket speciella förutsättningar för målarna.

– Muehlhan har ett genuint säkerhetstänk för arbetsprocessen och det värdesätter vi alltid hos oss på Øresundsbron. Vi kommer att ge perso- nalen en grundläggande säkerhetsintroduktion för vår förbindelse, men det är leverantören som utformar sin egen arbetsplatsbedömning, säger Johan Nord, projektledare vid Øresundsbro Konsortiet.

Ytterligare två upphandlingar har precis avslutats för konsortiets anlägg- ningsenhet. Konsultuppdrag för såväl teknisk rådgivning som projektledning har vunnits av ÅF Industry respektive Arkatay Consulting.