Kiwa Inspecta förvärvar den svenska delen av FORCE Technology

Kiwa Inspecta och FORCE Technology är två organisationer som länge har tillhandahållit tjänster inom inspektion och provning samt certifiering av produkter, människor och processer på den svenska marknaden. Tillsammans kommer företagen att öka sin kompetens och bli en mer komplett leverantör.

– Förvärvet är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Det betyder att vi kommer att öka servicenivån till exempelvis process- och tillverkningsindustrin, papper och massa, gruvdrift och kraftproduktion. Vi kommer också att kunna utveckla och erbjuda ett bredare och mer innovativt utbud av tjänster till våra kunder, säger Erik Landgren, vd, Kiwa Inspecta.