Nedgång i tyska konjunkturen

I ZVO:s (Zentralverband Oberrflächentechnik) nyhetsbrev för januari behandlas bland annat förväntningarna för det kommande året. Enligt en undersökning av PwC förväntas tysk maskinindustri under de närmaste tolv månaderna bara ha en tillväxt på 1,4 procent för branschen som helhet. Som jämförelse var tillväxten under första kvartalet 2018 4,8 procent. Som det största hindret för tillväxt nämns bristen på kvalificerade arbetare (83 procent), följt av den politiska utvecklingen utomlands (72 procent) och det ökande kostnadstrycket (68 procent), varvid den senare i sin tur följs av stigande personalkostnader. Enligt VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) kommer det goda orderläget och höga orderstocken att ge en produktionstillväxt på två procent vilket är betydligt lägre än för 2018 där tillväxten var fem procent.