Pulvermarknaden växer

Den globala marknaden för pulverlackering bedöms att ha en årlig tillväxt på 6,75% fram till 2023 och uppgå till 12,7 miljarder euro. Ökande användning inom många sektorer, inklusive bilindustrin och allmän industri ökar marknadstillväxten under prognosperioden. Pulvret är antingen en termoplast eller en härdad polymer och blir ett populärt alternativ till lösningsmedelsbaserade beläggningssystem. Den växande efterfrågan på apparater och lätta bilar har lett till en ökad efterfrågan på pulverbeläggningar. Den stigande efterfrågan på pulverbeläggningar från slutanvändningsindustrier i utvecklade och tillväxtländer har också utlöst tillväxten på denna marknad. Marknadsstorleken på marknaden uppgick år 2017 till 8,57 miljarder euro och beräknas uppgå till 12,7 miljarder euro år 2023. Asien-Stillahavsområdet är den största och snabbast växande regionen, både vad gäller volym och värde. Regionen beräknas växa från 4,6 miljarder euro år 2017 till 7,06 miljarder euro år 2023 vilket innebär en årlig tillväxt på 7,38%, mellan 2018 och 2023. Marknadsutvecklingen i regionen är främst hänförlig till hög ekonomisk tillväxt följt av kraftiga investeringar inom fordonsindustrin och många andra industrigrenar.