British Coatings Federation varnar för Brexit

Ytbehandlingsindustrin kan drabbas av allvarliga störningar i Storbritannien i samband med Brexit. British Coatings Federation (BCF) varnar för att inverkan av tullar kan leda till förlust av en väsentlig andel av den miljard pund som värdet är av den brittiska exporten av färger, beläggningar och tryckfärger. Industrisektorn ”just-in-time” omfattar 4 miljarder pund och har fler än hälften av sina leverantörer i EU. De har tvingats att aktivera beredskapsplaneringen ”no deal” vilket betyder att lagra viktiga råvaror och färdiga varor, hyra mer lagerutrymme och inrätta juridiska personer i EU. BCF-medlemmar förbereder sig också för att klara av nya kemikaliebestämmelser och betala tariffer på 6,4 % på både råvaror och på färdiga produkter, vilket beräknas kosta industrin 150 miljoner pund.

– 98 % av medlemmarna i BCF har någon form av handel med EU och de sju viktigaste exportländerna ligger inom EU. Det gör att det är viktigt att behålla friktionslös frihandel och ha tillgång till EU:s kemiska regelverk och vara en del av ECHA, säger BCF:s kommunikationsansvarige Elle Daniels.