Bulten tecknar fullservicekontrakt med tydliga hållbarhetsmål

Anders Nyström. Foto: Bulten

Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt europeiskt fordonsprogram hos en global fordonstillverkare som sedan tidigare är befintlig kund till bolaget. Det årliga kontraktsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK vid full takt. En avgörande faktor till att Bulten har erhållit kontraktet är bolagets tydliga hållbarhetsfokus. Förutom leverans av fästelement innebär avtalet även ett nära samarbete mellan parterna kring att minska miljöbelastningen i värdekedjan. Det betyder att Bulten kommer att åta sig att uppnå ett antal miljömål under kontraktstiden med avsikt att stötta fordonstillverkarens övergripande hållbarhetsmål. Målen kommer att sättas gemensamt av båda parter och följas upp regelbundet.

– Givetvis är vi glada att än en gång ha fått förtroendet att bli utsedda till FSP-leverantör av en befintlig kund. Det visar på att vårt arbete värdesätts. Extra stolt är jag över att vi har tilldelats ett nytt kontrakt baserat på hållbarhet och att vi nu får ett konkret samarbete med en kund för att minska miljöpåverkan. Det är en milstolpe och vi vet att hållbarhet blir allt viktigare när våra kunder väljer leverantörer, säger Anders Nyström, vd och koncernchef för Bulten. 

Start av leveranser beräknas ske under tredje kvartalet 2023 och nå full takt 2025. Det nya europeiska fordonsprogrammet har en förväntad livslängd på tio år.