Ferex försatt i konkurs

Bild: Pixabay

I början av 2020 tog ägaren av Ferex över konkursboet efter varmförzinkningsföretaget Dalazink AB i Smedjebacken. Bolaget fick då namnet Ferex Zink AB. Nyligen försattes Ferex AB tillsammans med moderbolag och dotterbolagen Ferex Plåtteknik, Ferex Svetsteknik och Ferex Zink i konkurs. Konkursförvaltare är Hans Andersson, advokat vid Advokatbyrån Kaiding i Piteå. Ferex Zink har elva anställda och kunderna utgörs primärt av företag inom koncernen. Ferexkoncernen omsatte 2019 116 miljoner kronor och hade närmare 80 medarbetare.