Hållbara chipspåsar

Ett steg mot mer hållbara förpackningar, som inte längre behöver innehålla aluminium, har tagits fram tack vare ett pågående forskningsarbete. Upptäckten har gjorts av doktoranden Jiaying Li, som arbetar med Dutch Advanced Research Centre Chemical Building Blocks Consortium i samarbete med University of Twente, Wageningen University, BASF och AkzoNobel.

Forskningen fokuserar på ett nytt, återvinningsbart ytskikt för att ersätta den typ av metalliserad förpackning, som utestänger syre och som vanligtvis används för produkter som chips och kaffe. För närvarande består dessa förpackningar av flera lager, var och en med sin egen funktion. Förutom att det krävs mycket energi för att producera dem, är de också svåra att återvinna. En process har nu utformats som använder en kombination av två vattenlösliga polymerer (polyelektrolyter), vilket resulterar i att all funktionalitet levereras av ett återvinningsbart skikt. Kommande steg i utvecklingsarbetet är att förbättra andra egenskaper så som vattentålighet och styrka. Ambitionen är också att använda biobaserade polyelektrolyter extraherade till exempel från räkor eller avfall från träbearbetningsindustrin och på så sätt minska beroendet av syntetiserade polymerer.