Fuchs förvärvar Gleitmo Technik AB

Fuchs-koncernen, som har global verksamhet inom smörjmedelsindustrin, har tecknat avtal om att den 1 juli 2021 förvärva Gleitmo Technik AB i Kungsbacka. Verksamheten kommer att integreras med Fuchs-koncernens dotterbolag Fuchs Lubricants Sweden AB. Fuchs förvärvar 100 % av aktierna i Gleitmo Technik AB genom ett aktieförvärvsavtal som omfattar kundstock, produktportfölj, personal samt leasingavtal för Gleitmos kontorslokaler och lager i Kungsbacka. Gleitmo, som har varit en långvarig handelspartner till Fuchs, hade en omsättning på cirka 60 miljoner kronor 2020 och har förnärvarande tio anställda.