Lyckad omstart för Parts2clean

Parts2clean hölls den 5–7 oktober. Foto: Deutsche Messe

Med fler än 2 000 besökare från Tyskland och angränsande EU-länder startade Parts2clean om efter det pandemi-inducerade uppehållet. Cirka 130 utställande företag, varav en femtedel från länder utanför Tyskland, presenterade nya produkter och lösningar för en mängd olika tillämpningar inom industriell rengöring.

Parts2clean i Stuttgart visade den ökande betydelsen av rengöringsprocesser i en tid av Industri 4.0 och AI. Den stadigt växande efterfrågan på rena ytor och komponenter kräver högeffektiv rengöringsteknik samt sömlös integration av processer genom hela produktionskedjan.

– Vi är glada över att Parts2clean hade en så framgångsrik omstart och bekräftade sin roll som den viktigaste internationella plattformen för industriell rengöring av komponenter och ytor. Vi är mycket nöjda med antalet besökare under de givna förutsättningarna, speciellt eftersom kvaliteten var extremt hög, säger Arno Reich, senior vice president på Deutsche Messe AG. 

Fraunhofers avdelning för renhet organiserade Parts2clean-forumet, vilket gav en kunskapsplattform för alla ämnen relaterade till industriell renhet. Hundratals deltog i forumet på plats och 1 500 kopplade upp sig digitalt. Frank-Holm Rögner, divisionschef på Fraunhofer, rapporterade: 

– Vi är mycket nöjda med det höga deltagandet i vårt forum, där vi kunde välkomna inte bara nationella utan även internationella besökare. Antalet besökare är totalt sett lägre än 2019, men kvaliteten är mycket bra. Ämnena ’utmaningar på grund av filmföroreningar’ och ’rengöring för medicinsk och farmaceutisk teknologi’ togs emot särskilt väl. Det fanns också ett stort intresse för områdena standardisering och riktlinjer samt utställarnas egna produktpresentationer. Efterfrågan på uppdaterad information är enorm, vilket är en utmärkt position för Parts2clean-forumet.

Nästa Parts2clean kommer att hållas 11–13 oktober 2022 i Stuttgart.