Pris i ytteknik till professor Peter Leisner, JTH

Wolfgang Hansal, VD RENA Technologies Austria GmbH (tv) överräcker priset till Peter Leisner (th).

I samband med den kombinerade konferensen 14th EDNANO (International Workshop on Electrodeposited Nanostructures), 10th Pulse Plating Symposium och EAST Forum 2022 i juni, tilldelades professor Peter Leisner, avdelningen för Material och tillverkning, JTH, priset Pietro Cavalotti Award in Pulse Plating. Priset motiverades med att Peter Leisners mångåriga forskning i änmet pulsplättering har inspirerat andra forskare inom området. Pulsplättering är en elektroplätteringsprocess där man använder pulserande ström för att kontrollera elektrokrystallisationen och därmed materialegenskaperna av den deponerade metallbeläggningen.