Proton Technology godkända av Daimler

Proton Technology fortsätter att investera för framtiden. Under september blev laboratoriet godkänt att utföra korrosionsprovning åt tyska biljätten Daimler AG (Mercedes Benz med flera) och deras underleverantörer över hela världen. 

Stefan Gustafsson Ledell, VD och Joakim Ekström, Technical Sales Manager.
Foto: Martin Johansson

Proton Technology har sedan två år tillbaka satsat på att bli en global aktör och partner mot världens fordonstillverkare, när det gäller standardiserade korrosions- och ytanalyser. Bolaget är redan välkänt och en godkänd leverantör av korrosionsprovning till bland annat Scania, Ford, Volvo och Volvo Cars. 

– Vi är ett av Europas ledande, oberoende korrosionslaboratorium och har mer än 50 % export. Proton Technology siktar nu på att bli ännu starkare på den globala marknaden, framför allt i Europa. Vi kan tillhandahålla åtskilliga provningsmetoder och vårt utbud ökar stadigt, säger Stefan Gustafsson Ledell, vd Proton Technology. 

– Genom att arbeta med globala OEM stärker vi vårt erbjudande mot kund. Vi har valt att fokusera på Automotive med ambitionen att utföra provning men även att stötta kunder att välja rätt krav och standarder, fortsätter Joakim Ekström, expert på korrosionsprovning. Inom Automotive OEM:s i Europa finns olika synsätt på vilka standarder som representerar god kvalitet. För ett tiotal år sedan var det vanligare med så kallade konstanttester, såsom NSS. Idag finns en bredare samsyn att verkliga förhållande speglas genom cyklisk korrosionsprovning. Det är glädjande att det är just en cyklisk standard, med tydligare förankring i verkliga miljöförhållanden, som Daimler har valt att godkänna, säger Joakim Ekström.