Greiff starkare än någonsin

Greiff har en lång historia som leverantör till ytbehandlingsindustrin med bland annat tillverkning av sprutpistoler och kompressorer under sin snart 100-åriga historia. En ny fas har nu inletts i och med att Aabo-Ideal blev ägare av verksamheten i juni i år. 

Foto: Greiff

För tre år sedan fusionerades de danska bolagen Aabo Andersen och Ideal-Line och bildade Aabo-Ideal. Nästa steg blev att införliva Greiff i koncernen. Tillsammans har företagen globalt levererat fler än 5 000 lackeringsanläggningar. Gemensamt för Aabo-Ideal och Greiff är att de konstruerar och bygger kompletta anläggningar för både pulver- och våtlackering. En skillnad är dock att Aabo-Ideal också bygger anläggningar för ED-lackering. Bolagen är välkända i Sverige men därutöver arbetar man på olika marknader. Förutom i Sverige återfinns Greiffs kunder primärt i Norge och Finland medan Aabo-Ideal arbetar på en bredare marknad och har egna företag, förutom i Danmark och Sverige, även i länder som Polen, Mexiko och Tjeckien, samt återförsäljare i den resterande del av värden. Denna större marknadstäckning innebär förstås en ny potential för Greiff. 

– De båda bolagen kommer att fortsätta sina verksamheter som tidigare fast självklart kommer vi att samarbeta och hitta olika synergier. Till exempel kommer service för Aabo-Ideals anläggningar i Sverige att ledas av Greiff i Motala. Det innebär att det kommer att bli lättare och snabbare för kunderna att få hjälp, säger Thomas Petersen, tidigare delägare till Greiff och som kommer att fortsätta att ansvara för verksamheten i Motala.

Henric Fagerlind, Thomas Petersen, Per Carlsson, Henrik Gustafsson.

Idag har Aabo-Ideal en anställd i Sverige vars arbetsuppgifter kommer att förändras något.

– Det blir riktigt trevligt att få arbetskamrater även om jag, precis som tidigare, kommer att utgå från Vänersborg. Jag kommer att fortsätta mitt arbete med att bedriva rådgivning och försäljning av anläggningar för ED- och pulverlackering. Däremot ansvarar Greiff för våtlackering för hela gruppen eftersom de historiskt har haft en lång tradition av den typen av anläggningar, berättar Henric Fagerlind på Aabo-Ideal.

Marknadens utveckling

Trenden är att kunderna blir större och därmed blir ofta kraven mer komplexa och anläggningarna större. Det innebär att anläggningsbyggare behöver en större organisation för att effektivt kunna möta dessa kunders förväntningar. I och med att koncernen nu blir större ökar möjligheterna att driva dessa större projekt som också är mycket tidspressade. För att klara korta tider för projekt krävs en hög grad av standardisering och modultänk, något som underlättas av större volymer. Till skillnad från Greiff utför Aabo-Ideal mycket av komponenttillverkningen själva. I dagsläget finns kapacitet vid fabriken i Faaborg för att även ta över en del av den produktion som Greiff idag lägger ut på underleverantörer.

Projektkontorets väggar pryds av handgjorda ritningar från tidigare epoker.

– Vi båda använder redan samma 3D ritningssystem vilket underlättar mycket. Dessutom kan det vara lättare att diskutera olika lösningar med personalen på en fabrik som bara tillverkar lackeringsanläggningar, betonar Henrik Gustafsson, marknadsansvarig på Greiff.

Även om ingen komponenttillverkning sker hos Greiff monteras olika produkter, varav en del lagerhålls. Det kan vara sprutboxar av standardtyp, dragskåp och pistol tvättskåp. Om inte efterfrågad storlek är färdig för leverans finns en uppsjö komponenter på hyllorna vilket gör det möjligt att på kort tid montera den önskade produkten.

– Vi har länge arbetat med att ha färdiga lackboxar och andra produkter på lager. Kunderna uppskattar verkligen att kunna få en sprutbox levererad på några få dagar, säger Per Carlsson som ansvarar för standardprodukter.

Vissa kunder vill ha sin anläggning i unika kulörer som denna ljusgröna och matta finish.

Pandemin har påverkat de flesta företag så även Greiff. Det blev i det närmaste en tvärnit under våren 2020. Men redan under augusti förra året återkom marknaden och sedan dess har det varit full fart igen. Den omtalade bristen på halvledare har också i viss mån påverkat. Enkla standardprodukter som normalt leverantörer alltid har lagerfört kan det vara brist på. Det har gjort att man har fått pussla lite för att få fram komponenter.

– Greiff är det företag som har levererat flest lackeringsanläggningar i Sverige vilket innebär att vi har byggt upp mycket kunskap. Som en självständig del av Aabo-Ideal-koncernen kommer vi att fortsätta att utvecklas och på så sätt svara upp mot kundernas krav på bättre anläggningar och snävare projekttider, avslutar Thomas.

TEXT & FOTO: YTFORUM