Volvo får order på 100 ellastbilar från DFDS

Foto: AB Volvo

Volvo Lastvagnar har fått en order på 100 eldrivna lastbilar från logistikföretaget DFDS. Med den senaste ordern har DFDS nästan fördubblat antalet ellastbilar från Volvo till totalt 225, vilket är den största flottan av tunga ellastbilar i Europa.

DFDS, ett av de största rederi- och logistikföretagen i norra Europa, ser en växande efterfrågan på transportlösningar med lägre miljöpåverkan. För att möta efterfrågan har företaget lagt ytterligare en order på 100 batterielektriska lastbilar från Volvo. Förutom den nya beställningen hade DFDS redan köpt 125 tunga ellastbilar från Volvo. Av dessa är 95 redan i bruk i Sverige, Danmark, Litauen, Belgien och Nederländerna. De återstående 30 lastbilarna förväntas levereras under 2024. Genom sina ellastbilar har DFDS minskat utsläppen av växthusgaser med 1 516 ton i slutet av 2023.

– Jag är väldigt stolt över att fortsätta vårt nära samarbete med DFDS. Beställningen på ytterligare 100 ellastbilar är ett bevis på DFDS förtroende för Volvo. Deras stora flotta av ellastbilar visar att utsläppsfria transporter är en konkurrenskraftig lösning här och nu, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar, i ett pressmeddelande.

De nya ellastbilarna kommer att placeras i Sverige och ytterligare åtta marknader i Europa, bland annat Storbritannien, Irland, Nederländerna, och Belgien. Lastbilarna kommer att vara de nyligen lanserade och mer energieffektiva modellerna av Volvo FH Electric och FM Electric.

Några av de nya ellastbilarna kommer att användas för att transportera gods till och från Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg.

Sedan 2019 har Volvo Lastvagnar sålt elektriska lastbilar till kunder i 45 länder på sex kontinenter. Volvo erbjuder branschens bredaste produktutbud med åtta elektriska modeller, som tillgodoser en mängd olika transportbehov i och mellan städer.