ABB investerar 280 miljoner dollar i Sverige

Foto: ABB

ABB investerar 280 miljoner dollar, motsvarande drygt tre miljarder svenska kronor, för att utöka sin produktionskapacitet i Europa och bygga ett nytt toppmodernt europeiskt ABB Robotics Campus i Västerås. Campuset kommer att fungera som nav för ABB Robotics erbjudande i Europa och förse kunder med AI-utrustade samarbets- och industrirobotar samt digitala lösningar för att möjliggöra flexibel automation. Det nya campuset ska ersätta de befintliga Roboticsanläggningarna i Västerås och planeras invigas i slutet av 2026. 

– Investeringen i vårt nya Campus drivs av kundernas efterfrågan och den förväntade marknadstillväxten. Följt av viktiga investeringar i Kina och USA kommer den nya anläggningen i Sverige att stärka vår förmåga att tillhandahålla lokalt tillverkade produkter på en växande marknad till våra kunder i Europa. Redan idag tillverkas cirka 95 procent av de robotar som ABB säljer i regionen här. Investeringen är inte enbart ett uttryck för vårt fokus på ”local for local”-strategin, utan visar också vårt starka engagemang för våra europeiska kunder inom robotik, säger ABB:s vd Björn Rosengren i ett pressmeddelande. 

Investeringen i ett Robotics Campus i Västerås kommer att stärka ABB:s globala ledarskap inom robotik och automation. Med anläggningen utökar de produktionskapaciteten med 50 procent och stärker sin förmåga att leverera produkter till den europeiska marknaden, som förväntas ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt med sju procent till och med 2027. När campuset är färdigbyggt kommer ABB att ha investerat 450 miljoner dollar i sina tre robotikanläggningar sedan 2018, vilka även inkluderar megafabriken i Shanghai som levererar till kunder i Asien och anläggningen i Auburn Hills som stöttar Nord- och Sydamerika. 

Genom att bygga campuset på Finnslätten i Västerås fortsätter ABB konsolideringen av området som ett automationskluster med närhet till kunder, leverantörer, akademi och partners. Campuset kommer att ge en unik möjlighet att utveckla områdets ekosystem och samtidigt bibehålla snabba ledtider, kortare transporter och ett minskat koldioxidavtryck. Det gör det också möjligt för ABB att dra nytta av de kompetenser och förmågor som ABB Robotics i Sverige har byggt upp under 50 år. Campuset kommer att byggas i linje med ABB:s hållbarhetsmål för 2030 som syftar till koldioxidneutralitet inom verksamheten genom att minska utsläppen av växthusgaser och ett ökat resursbevarande. För att stödja detta kommer hänsyn att tas vid val av byggmaterial och byggprocesser samt användandet av solpaneler på taket.