AkzoNobel förvärvar Mapaero

AkzoNobel har meddelat sin avsikt att förvärva den franska flygindustritillverkaren Mapaero. Det avsedda förvärvet kommer att stärka AkzoNobels globala position inom flyg- och rymdbelägg- ningar, särskilt inom struktur- och kabinbeläggningssegmenten. Mapaero, som grundades 1992, har specialiserat sig på hållbara vattenburna och avancerade miljöanpassade produkter. De driver en produktionsanläggning i Frankrike och har cirka 140 anställda.

– Produktsortimenten från båda företagen har en utmärkt passform och genom att kombinera vår expertis kommer vi att kunna stärka vår globala position på den stadigt växande marknaden för flygbe- läggningar, säger AkzoNobels vd Thierry Vanlancker.

AkzoNobels erbjudande är föremål för sedvanliga informations- och samrådsförfaranden med Mapaeros organisation och myn- dighetsgodkännanden. Transaktionen förväntas vara klar under andra halvåret 2019.