AkzoNobel lanserar 24 timmars-utmaning för klimatet

Foto: Akzo Nobel

AkzoNobel har bjudit in partners från hela värdekedjan att delta i “Collaborative Sustainability Challenge”, ett nytt initiativ från Paint the Future-teamet. Målet är att tillsammans utveckla en strategi för att tackla klimatförändringarna. 24 timmars-eventet kommer att äga rum i maj och engagera ledande befattningshavare och nästa generations ledare från en utvald grupp av partners, inklusive leverantörer och kunder. De kommer att i en öppen miljö utifrån olika fokusområden diskutera möjliga vägar framåt.

– Det är allas ansvar om vi ska lyckas tackla klimatförändringarna. Våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål, där ett av målen är att halvera våra koldioxidutsläpp för hela värdekedjan till 2030, kräver 100 procent engagemang av oss som bolag. För att nå det målet krävs samverkan, att vi arbetar tillsammans med våra partners i hela värdekedjan, säger Thierry Vanlancker, CEO AkzoNobel.

Deltagarna kommer att fokusera på fyra områden: energiomställning, effektivare processer, minskade lösningsmedelsutsläpp och cirkulära lösningar. Genom Collaborative Sustainability Challenge bygger AkzoNobel vidare på framgångarna från Paint the Future, där de redan har etablerat ett starkt innovativt ekosystem med startups, leverantörer, akademin och kunder.

– Paint the Future har revolutionerat färgindustrin och denna utmaning är ett naturligt nästa steg, drivet av kraften och ambitionen från våra vetenskapligt baserade hållbarhetsmål. Det handlar om att varje dag utmana oss själva och våra partners för att bli bättre globala medborgare och skydda vår planets framtid, helt i linje med vårt sätt att driva vår verksamhet där vi utgår från: People, Planet, Paint, säger Thierry Vanlancker.

AkzoNobels Collaborative Sustainability Challenge kommer att äga rum i Amsterdam, Nederländerna 17 till 18 maj 2022.